Software and Logistic

Softver za upravljanje skladišnim i proizvodnim procesima.

Smartbit WMS

Arrow icon
Lap chart

Kontrola protoka robe i informacija preko SmartBit WMS softverskog sistema zadovoljava sve potrebe savremenog poslovanja i standarde o bezbednosti hrane i zaštiti potrošača.

Permanentna sistemska briga o kvalitetu informacija u proizvodnim i skladišnim procesima kao i u lancu snabdevanja obezbeđuje korisnicima pouzadanost u tačnosti zaliha, isporuka i sledljivosti robe, kao i sistemsko upravljanje procesima i radnom snagom.

Barkod
Neki od izazova koje smo uspešno rešili

Distribucija

Smanjite broj povrata od kupaca i upravljajte povratima jasno definisanom procedurom uz podršku softvera.

Sistematizujte i rešite problem “zamena”.

Zamenite sumorne popise kratkim mestimičnim proverama. Popis se radi svaki dan bez popisa!

Upravljajte rokovima isteka. Različiti granični rokovi za različite kupce! Uskladite operacije u skladištu sa politikom prodaje i lojalnosti.

Deljeni i zbirni nalozi.

Upravljanje komisionom zonom i dopunama.

Sledljivost.

Upravljajte carniskim skladištem i carinskom robom.

Proizvodnja

Etiketiranje jediničnog i transportnog pakovanja gotovog prozivoda po GS1 standardu.

Prijem iz proizvodnje prema nalogu za proizvodnju.

Relizacija trebovanja za proizvodnju, upravljanje sirovinama, amabalažom i poluproizvodima.

Sledljivost za utrošene sirovine i gotov proizvod.

Odeljenje za kontrolu kvaliteta je softverski pokriveno i autonomno upravlja statusima proizvoda i repromaterijala.

3PL

Sistematizovana i tačna naplata logsitičkih usluga obezbeđuje rad sa više klijenata i prihvatanje manjih dinamičnih poslova.

Transparentno fakturisanje logističkih usluga sa detaljnim pregledom svih usluga kao garant poverenja i dugoročnu saradnju sa Vašim klijentima.

Dinamičko kreiranje logističkih usluga koje će se evidentirati preko mobilne aplikacije obezbedjuje fleksibilnost i efikasnost u dnevnom poslovanju.

Različiti interfejsi obzebeđuju da vaši kijenti mogu povezati svoje sisteme sa vašim ili da daljinskim prsitupom koriste vaš softver kao svoj.

Vašim klijentima je svakog trenutka obezbedjen pregled stanja zaliha, naloga i aktivnosti pri čemu podacima mogu pristupiti samsotalno ili dobijati genrisane izveštaje.

Sledljivost robe i dokumenata.

Evidencijom odgovarajućih podataka obezbeđena je sledljivost u lancu snabdevanja od sirovine do gotovog prozivoda i potrošača, i obrnuto od potrošača i gotovog prozivoda pa do sirovina i amabalaže utrošene za neki poizvod.

Jedan od scenarija sledljivosti:

Uočena je nesipravnost gotovog proizvoda od strane potrošača , distibuiconi centar je obavešten:

- Obaveštavaju se drugi kupci da zaustave dalju prodaju problematičnog prozivoda.

Blokira se preostala neispravna roba u skladištu.

- Obaveštava se dobavljač problematične šarže ili se u slučaju proizvodnje, ispituje se proizvedena šarža i ceo lanac utrošenih sirovina.

Sledljivost robe i dokumenata
Pregled učinka

Upravljanje radnom snagom.

Softversko upravljanje zadacima i radnim mestima..

Dodela naloga konkretnim operaterima.

Deljenje naloga po operaterima.

Ekspediciona zona.

Nalog za dopunu komisione zone.

Komisioniranje bez čekanja dopune.

Učinak operatera.

Komisionirana količina u jedinici vremena.

Procena dužine pauza između stavki naloga.

Broj obrađenih stavki i ukupan broj naloga po jedinici vremena.

Procena dužine pauza između naloga.

Prosečno vreme po stavci za dati period, dan sedmica, mesec.

Prosečno vreme po nalogu za dati period, dan, sedmica, mesec.

Broj uloženih celih transportnih jednica.

Učinak operatera
Polica

Sistemski vođeno odvajanje.

Optimalno kretanja odvajača.

Mapirano skladište.

Komisiona zona i zona dopune.

Standardi.

Naše rešenje je u skladu sa standardima o bezbednosti hrane i zaštiti potrošača i kompatibilno je pri implementaciji standarda i dobijanju sertifikata.

GS1 standardi su deo rešenja pri prijemu robe kao i pri etiketiranju u realizaciji proizvodnje.

Standardi
Transportna jedinica
Pda
Izdavanje

Savremena tehnološka rešenja, složeni algoritmi, optimizacija, mašinsko učenje i AI čine naše rešenje posebnim a vaše dnevno poslovanje jednostavnim.

FEFO
FIFO
LEFO
LIFO

Upravljanje rokovima isteka.

Definisanje kritičnih rokova na nivou proizvoda, na nivou kupca, kao i na nivou prozivoda sa različitim kriterijumima za različite kupce.

Automatsko generisanje izveštaja sa kritičnim rokovima i alarmiranje.

Automatsko generisanje izveštaja sa isteklim rokovima i alarmiranje.

Definisanje rokova za povlačenje prozivoda.

Kontrola kvaliteta.

Definišite vaše procedure u skladu sa standardima i realizujte ih preko softverskog rešenja.

Obezbedite sistemsko praćenje statusa robe od strane odeljenja za kontrolu kvaliteta u proizvodno-distributivnom lancu.

3PL - Evidencija i naplata Logističkih usluga.

Naplata ležarine, komisioniranja, ulaznih i izlaznih manipulacija i svih drugih aktivnosti.

Faktura
Evidencija

Izveštaji i alarmi.

Izveštaji su generički, podesivi i prilagodljivi korisniku.

Napredni korisnici mogu dodavati nove filtere u postojećim izveštajima kao i samostalno generisati izveštaje.

Izveštaji se mogu generisati automatski i slati na email korisniku u određeno vreme, na primer broj povrata od prethodnog dana, istekli rokovi, realizacija naloga i slično.

WMS, ERP i drugi sistemi.

Konekcija na ERP sisteme, SAP, Pantheon, IT Navigator...

Konekcija na TMS sisteme.

Sistemi